Δευτέρα, 4 Οκτωβρίου 2010

Νομίζατε ότι το TB(Terabyte) είναι η μεγαλύτερη μονάδα μέτρησης χωρητικότητας?Λοιπόν, κάνατε ΛΑΘΟΣ!Υπάρχουν άλλες 8 μετά από αυτό!!!

Bit-Binary Digit
Byte-Binary Term = 8 Bit
KB =  Kilobyte    =  1.024  bytes
MB = Megabyte =  1.024  Kilobytes
GB = Gigabyte   =  1.024  Megabytes
TB  = Terabyte    = 1.024  Gigabytes
PB = Petabyte    = 1.024  Terabytes 
EB = Exabyte      = 1.024  Petabytes
ZB = Zettabyte    = 1.024  Exabytes 
YB = Yottabyte    = 1.024  Zettabytes
BB=  Brontobyte  = 1.024  Yottabytes
----=  Geopbyte    =1.024  Brontobytes
SB=  Saganbyte  =1.024  Geopbytes
----=   Pijabyte      =1.024  Saganbytes
AB=  Alphabyte   =1.024   Pijabytes 
----=   Kryatbyte    =1.024   Alphabytes

1 σχόλιο: